page view image

Pilegrimscruise i Selje med reker kl 20

Information
event image

Som del av feiringa av Seljumannamesse sine første 1000 år vert det Pilegrimscruise med reker etter konserten i Selje Kyrkje. Drikke må du kjøpe sjølv, vi har skjenkeløyve for øl og vin!

Heile programmet for helga finn du ved å trykke her

atløy selje seljemannamesse seljemanumesse verdiseglas verdiseilas

Waiver

Vi tek oss rett til å utsette eller endre tidspunkt/rute r avvikling av turar ved uforutsette hendingar som ikkje kan avverjast, til dømes brann, krigsutbrot, naturkatastrofe, dårleg vær, streik, offentlegrettslege påbod (t.d. knytt til korona) o.l. Vi pliktar å opplyse om slik endring så snart vi har kunnskap om det.